เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”

เมื่อเร็วๆ นี้ – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ รับมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”  โดยมี นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์เฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร เป็นตัวแทนส่งมอบ

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการตอบรับกับนโยบายของภาครัฐในการลดผลกระทบที่เกิดจากปริมาณขยะพลาสติก โฟม และเศษวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร 9 องค์กร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (Modern Trade) กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร (Chain Restaurant) และสถาบันการศึกษา  ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ธนพัฒนาอาหารไทย จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรที่มีความประสงค์จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะอาหาร ณ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นำรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกแพ็คที่จำหน่ายให้กับพันธมิตรทั้ง 9 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 มูลค่าแพ็ค ละ 1 บาท มาจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้สูงสุดถึง 30 ตันต่อปี ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ได้ถึง 75.9 ตันต่อปีโดยประมาณ ส่งมอบให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และนำขยะอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกและกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม
(Visited 1,121 times, 1 visits today)