นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขึ้นแท่น Eco-World Class แห่งแรกในไทย

เอสซีจี โดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO) เป็นผู้แทนรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก นายธีระยุทธ วานิชชัง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดีในงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2019”

สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองระดับ Eco-Excellence ในปี 2560 กระทั่งในปี 2562 นี้ จึงได้รับการยกระดับเป็น Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแห่งแรกของไทย นับเป็นความสำเร็จของการเป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมที่ใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงาน Eco Innovation Forum 2019 ยังมีบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด (site1)
 • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

รางวัล Eco Factory ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
 • บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด โรงงานที่ 2
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต
 • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง

รางวัล CSR – DIW Continuous ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด

รางวัล CSR Continuous ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม  (สระบุรี) จำกัด
 • บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

รางวัล Water Footprint ได้แก่

 • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
 • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ที่ http://www.scgchemicals.com/allaroundplastics และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจี ได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,100 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว