กลุ่ม BBGI จับมือ SCGC และ QTC เซ็นสัญญาความร่วมมือ ผลักดัน Green Innovation สำหรับผลิตและทดสอบคุณภาพ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ เชิงพาณิชย์ครั้งแรกของไทย

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ ในโครงการพัฒนา และผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) เพื่อทดลองผลิตครั้งแรกของประเทศไทย และพร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตอบรับนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการทดลองผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพระยะที่ 2 นี้ ได้ขยายกำลังการผลิตจากระดับห้องวิจัยสำเร็จ และตรวจสอบคุณสมบัติสำคัญของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ อาทิ ค่าความหนืด ค่าคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า และค่าจุดติดไฟ โดยผลการตรวจสอบผ่านตามมาตรฐานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งได้นำไปทดสอบใช้งานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ ที่ผลิตในหม้อแปลงไฟฟ้าจริง พบว่า สามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้าเช่นกัน โดยบีบีจีไอและพันธมิตรพร้อมลงนามสัญญาความร่วมมือ เพื่อการผลิตและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด หรือ Pre-marketing พร้อมศึกษาการลงทุน ส่วนต่อขยายโรงงานไบโอดีเซลเดิม เพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

กลุ่ม BBGI จับมือ SCGC และ QTC เซ็นสัญญาความร่วมมือ ผลักดัน Green Innovation

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า SCGC  เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเมกะเทรนด์มาเป็นแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบ Open Innovation ซึ่งบริษัทเท็กซ์พลอร์ (Texplore) ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)  มาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by product) ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันโดยประยุกต์ เข้ากับกระบวนการผลิตของบริษัทบีบีจีไอฯ และนำไปสู่การทดลองใช้งานจริงในหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทคิวทีซีฯ  นับเป็นก้าวสำคัญต่อเศรษฐกิจชีวมวล (Bio-Economy) เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพได้เองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพที่ได้จากนวัตกรรมดังกล่าว ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางดินและทางน้ำ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (low carbon economy) ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) อย่างแท้จริง

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“QTC”) ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการทดสอบใช้งานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพที่ผลิตได้เบื้องต้น  พบว่ามีคุณสมบัติเทียบเคียงผู้ผลิตในตลาดจากต่างประเทศ และยังมีความได้เปรียบในด้านค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกับน้ำมัน Mineral Oil ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทน Mineral Oil ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปจากมาตรฐานเดิม สำหรับน้ำมันชีวภาพที่ผลิตได้ในเฟส Pre-marketing นี้ QTC จะเป็นลูกค้ารายแรกที่ซื้อมาใช้จริงและจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจหม้อแปลงไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาพิเศษ  ซึ่งคาดว่าจะพร้อมผลิตและจำหน่ายในช่วงกลางปี 2566 นี้ และมั่นใจว่าการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil)

โครงการน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของภาครัฐ และมาตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่ต้องการกระตุ้นปริมาณความต้องการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในประเทศไทย ทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ประกอบการจากการนำเข้าจากต่างประเทศได้ บีบีจีไอ และพันธมิตร มั่นใจว่าโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรของประเทศ ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับ BBGI

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เกิดจากแผนความตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้และ และ ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (“ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ”)

เกี่ยวกับ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ SCGC มุ่งสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้” (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

เกี่ยวกับ QTC

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจร ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการ ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า และเป็นตัวแทนจำหน่าย แผงโซลาร์เซลล์ ของ Longiและinverter ของ Huawei

Published on: Mar 9, 2023

(Visited 351 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว