AVEVA จับมือ SCG ลงนามความร่วมมือพัฒนา DRP “Digital Reliability Platform” รองรับอุตสาหกรรม 4.0

AVEVA (อาวีวา) ผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หนึ่งในผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ลงนามความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Digital Reliability Platform (DRP) ช่วยดูแลการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแบบครบวงจร (Asset Performance Management หรือ APM) โดยออกแบบให้ระบบสามารถคาดการณ์สุขภาพของเครื่องจักร (Equipment Health) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับมาตรฐานการบํารุงรักษาระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันเหตุขัดข้องที่ทำให้ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักรแบบฉุกเฉินลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการนำความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม “DRP” จาก AVEVA และ เอสซีจี พร้อมสู่ตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการนำดิจิทัลโซลูชันมาช่วยในการปรับปรุงการบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

Reliability เป็นเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หากเกิดการหยุดการผลิตโดยไม่คาดคิด จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นการริเริ่มเปลี่ยนแปลงกระบวนการโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความเสี่ยง สามารถควบคุมข้อมูลเพื่อสร้างและใช้ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักร (APM) ขั้นสูงในการตรวจสอบเครื่องจักรตัวที่สำคัญ สามารถคาดการณ์ความเสียหายได้ล่วงหน้า นำไปสู่เป้าหมายที่จะลดการหยุดงานเนื่องจากเครื่องจักรเสียหายให้เป็นศูนย์ได้ ระบบปฏิบัติการนี้จะผสานข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานคน และเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการคาดการณ์ปัญหา และวางแผนการซ่อมบำรุงและการแก้ปัญหาได้ล่วงหน้า

คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพราะการบริหารจัดการให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีของ DRP” เราจึงมั่นใจว่า จะสามารถขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดได้ โดยได้เฟ้นหาพันธมิตร และ AVEVA เป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถจัดหาระบบแก้ปัญหาได้แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การปฏิบัติการ และการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังได้ผนวกฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ปัญญาประดิษฐ์ AI การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) รวมเข้ากับการแก้ปัญหาที่ทำได้จริง ซึ่งจะช่วยผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น และพัฒนาประสิทธิภาพอีกด้วย”

และยังเสริมว่า “นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ ยังรวมถึงการเปิดตัว DRPออกสู่ตลาด โดยจะเป็นระบบที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรายแรกในตลาด ซึ่งจะเป็นการรวมทั้งเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและข้อมูลเฉพาะทางของอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน”

AVEVA จับมือ SCG ลงนามความร่วมมือพัฒนา DRP (Digital Reliability Platform)

Ravi Gopinath, Chief Cloud Officer and Chief Product Officer บริษัท AVEVA กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านกลยุทธ์กับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าผ่านการเปลี่ยนโฉมระบบดิจิทัล เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ด้านงานปฏิบัติการ และทำให้เหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดเป็นศูนย์ โดยรักษาให้เครื่องจักรเกิดเสถียรภาพอย่างสูงสุดด้วยคาดการณ์การเสียของเครื่องจักรและการบำรุงรักษาตามกำหนดการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน”

ทั้งนี้ DRP” จะผสานนวัตกรรมดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์ความรู้เฉพาะทาง พัฒนาเป็นโซลูชันที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและความปลอดภัย และยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการแข่งขันให้แก่วงการอุตสาหกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจ Digital Reliability Platform (DRP) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ repcoiss@scg.com และติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,358 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว