เอสซีจี คว้ารางวัลชนะเลิศ AMF Asia Marketing Excellence Award ครั้งที่ 5

เอสซีจี โดย นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร Enterprise Brand Management Office Director (กลาง) รับรางวัลชนะเลิศ AMF Asia Marketing Excellence Award ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ประเภท Marketing 3.0 จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน จากการที่เอสซีจีได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better” ซึ่งมุ่งมั่นยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้นผ่านกลยุทธ์ 3C ได้แก่ ลูกค้า (Customer) ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ตลอดจนชุมชน (Community) เพื่อช่วยแก้ปัญหา สร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้ทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินงาน และสนับสนุนให้ชุมชนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านวัฒนธรรม (Culture) ที่สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัล AMF Asia Marketing Excellence Award ประเภทการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนด้านการตลาดและนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชียที่มีประเทศสมาชิก 17 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  2. นางปัทมา ศิริกุล President Director บริษัท PT. SCG Indonesia
  3. นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร Enterprise Brand Management Office, SCG
  4. นางสาววิยะดา ทัศนกุลพันธ์ สุดยอดนักการตลาดแห่งเอเชีย ประเภทนักการตลาดดิจิทัลดีเด่น
  5. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายกฝ่ายวิชาการและข้อมูลตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
(Visited 846 times, 1 visits today)