โครงการ “๑ ดวงตา ๑ น้ำใจ” ภายใต้โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน

โครงการ “๑ ดวงตา ๑ น้ำใจ” ภายใต้โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และภาคี ขับเคลื่อนการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคที่มีผู้ป่วยรอรับการผ่าตัดรักษากว่า 26,000 รายต่อปี ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบดวงตาที่สดใสสร้างโอกาสใหม่ในการมองเห็น

การสมทบทุนทุก 8,000.- บาท เพื่อใช้ในการผ่าตัด 1 ดวงตา ท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถกรอกข้อมูลสำหรับรับใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://forms.gle/BK9PG1sxPSzZXwTFA และสำหรับทุกยอดสมทบทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

 

Published on: Mar 24, 2023

(Visited 326 times, 1 visits today)