Articles

SCGC กับภารกิจพิชิต “โลกรวนหนักจนใจรับไม่ไหว”

ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ในระดับชุมชน ไปจนถึงเครือข่ายองค์กรนานาชาติ ต่างพุ่งเป้าไปกับการบริหารจัดการวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (Climate Change) ซึ่งหนึ่งในผลกระทบสำคัญที่เรารับรู้มาอย่างต่อเนื่อง จากสื่อต่าง ๆ ก็คือ “ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” แม้ว่าความพยายามจากทั่วทั้งโลกที่ต้องการชะลอ และหยุดวิกฤตทางธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ ให้จบลงโดยเร็ว หมุดหมายสำคัญเช่น การประชุม COP27 ของนานาประเทศที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ เพื่อวางแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศโลก และหารือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชย “ความสูญเสียและเสียหาย” (Loss and Damage) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น การปิดโรงงานถ่านหินทั้งหมดของฝรั่งเศสภายในปี…