USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นำร่องศึกษาการใช้งานสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่…

ดาวน์โหลดข่าว