SCGC ติดอาวุธสื่อออนไลน์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มรายได้ ขยายธุรกิจ ด้วย TikTok” ส่งเสริมรายได้ และการท่องเที่ยว จ. ระยอง

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เพิ่มรายได้ ขยายธุรกิจ ด้วย TikTok” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และธุรกิจโรงแรมใน…

ดาวน์โหลดข่าว