เปลี่ยนโลกอยู่ยากให้น่าอยู่ได้ ด้วย Passion ในการมุ่งมั่นแก้ปัญหา [Advertorial]

Passion ดูจะเป็นคำที่คนนิยมพูดถึงอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ส่วนมากจะเขียนทับศัพท์ไปเลยว่า แพสชัน ด้วยความที่หาคำแปลในภาษาไทยที่ตรงตัวและกระชับไม่ได้ เพราะบริบทของคำนี้คือ ‘ความหลงใหลอย่างมากในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง’ ซึ่งกินความหมายกว้างทั้งในการทำงาน ความรัก การใช้ชีวิต งานอดิเรก หรือของสะสม แพสชันเป็นหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกที่สำคัญมาก เพราะความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เองที่ทำให้มนุษย์เรามีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมาย ต่างกับชีวิตที่ไร้แพสชันอย่างสิ้นเชิง…