SCGP ชูโมเดล Packaging Solutions ตั้งเป้ารักษาตำแหน่งผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (“SCGP”) ชูความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านแพคเกจจิ้ง พร้อมสร้างความแตกต่างด้วยโมเดล Packaging Solutions ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค วางเป้าหมายรักษาตำแหน่งผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเดินหน้าขยายกำลังการผลิตในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม คาดภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทในภูมิภาคนี้ช่วง 6…