Texplore ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ Lummus Technology เพื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เทคโนโลยี EXCENE™ ในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิต HDPE เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีสู่ตลาดโลก

กรุงเทพฯ – 8 พฤษภาคม 2566 บริษัท Lummus Technology ผู้นำเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและการนำพลังงาน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพระดับโลก ร่วมกับ บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด (Texplore)…

ดาวน์โหลดข่าว