SCGP ต่อยอดความสำเร็จตลาดอินโดนีเซีย ขยายการลงทุนบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำใน Intan Group รับการเติบโตในอาเซียน

SCGP ขยายการลงทุนบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย โดยลงนามในสัญญาซื้อหุ้นร้อยละ 75 ใน Intan Group หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกที่มีฐานธุรกิจใน 4 จังหวัดหลัก ต่อยอดความสำเร็จจากการลงทุนในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ก่อนหน้านี้ เสริมศักยภาพและบูรณาการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

ดาวน์โหลดข่าว