CPAC ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หนุนสถาบันการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา ทักษะวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction สร้างมาตรฐานการก่อสร้างไทยในอนาคต

CPAC จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction เตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะเฉพาะด้าน พร้อมสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” นำโดย…

ดาวน์โหลดข่าว