อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้สำหรับงานทันตกรรมแบบปรับระยะได้ (Flexi Dent Guard)

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 การทำทันตกรรมอาจมีความเสี่ยง ทั้งกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ เพราะมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างการทำทันตกรรม เอสซีจี จึงพัฒนาอุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้สำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard) ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อในขณะทำฟัน ลดความเสี่ยงติดเชื้อ หลังจากได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง ได้พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มเติมเป็น “อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้สำหรับงานทันตกรรมแบบปรับระยะได้ (Flexi…

อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ สำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard)

ปัญหาสุขภาพฟันเป็นเรื่องสำคัญ หากมีอาการของโรคทันตกรรมที่เร่งด่วน หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์  ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังควบคุมไม่ได้ การทำทันตกรรมอาจมีความเสี่ยง ทั้งกับบุคลากรการแพทย์และคนไข้ เพราะมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างการทำทันตกรรม อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ สำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard) เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับงานทันตกรรม…