SCG Experience ร่วมกับ Blox Living เปิดตัว PROMPT Living Pod บ้านขนาดเล็ก พร้อมอยู่

แม้ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันจะแตกต่างกันไปตามวัยที่เฉพาะตัวและชัดเจนมากขึ้น ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย แต่ทุกวัยล้วนยังต้องการการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น เห็นได้จากแนวโน้มการขยายตัวของบ้านขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “PROMPT Living Pod บ้านสำเร็จรูป พร้อมอยู่” โดยความร่วมมือของ 2…

ดาวน์โหลดข่าว