Q-CHANG จับมือ ALL ONLINE ร่วมสนับสนุนอาชีพช่างฝีมือทั่วไทย เปิดบริการช่างสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก บนแอปฯ 7-Eleven ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ช่างคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว

Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพ และบริการดูแลบ้านครบวงจร เล็งเห็นความต้องการของสังคม จึงจับมือกับ ALL ONLINE ให้บริการช่างสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกบนแอปฯ 7-Eleven เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และมอบประสบการณ์ หาช่างคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว  พร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ช่างทั่วประเทศ…

ดาวน์โหลดข่าว