SCGC เร่งเครื่องรุกธุรกิจกรีน จับมือ Braskem ตั้งบริษัทร่วมทุน เล็งผลิตเอทิลีนชีวภาพ (Green-Ethylene) ในประเทศไทย ป้อนเอเชียและตลาดโลก

กรุงเทพฯ – 17 สิงหาคม 2566 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค ที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint…

ดาวน์โหลดข่าว