SCG เดินหน้า ชูเทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณไร้สาย “ZETA” มุ่งเป้าอัพเกรดทุกอาคาร/อุตสาหกรรมสู่ความเป็น Smart City

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business จัดแสดงสินค้าและขึ้นเป็น Keynote…