คำชี้แจง กรณีความเข้าใจผิดเรื่องการทำเหมืองหินปูน ในเขตโบราณสถานเขายะลา จังหวัดยะลา

ตามที่มีกระแสข่าวว่า เอสซีจีได้รับสัมปทานให้เข้าไปทำเหมืองและใช้ประโยชน์จากเหมืองในพื้นที่คาบเกี่ยว ต.ลิดล – ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโบราณสถานมีภาพเขียนสีเขายะลา นั้น เอสซีจี ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้เข้าไปขอสัมปทานทำเหมืองในพื้นที่เขายะลา และไม่ได้รับซื้อหรือใช้ประโยชน์จากหินปูนจากพื้นที่ดังกล่าว และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด