SCGP ปิด 2 ดีล M&P เสริมศักยภาพบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตสูง ขยายช่องทางจำหน่าย และฐานลูกค้าบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และรุกอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

SCGP เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน Law Print ผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ในสหราชอาณาจักรและแถบยุโรป เพิ่มศักยภาพขยายช่องทางจำหน่ายและฐานลูกค้า และเข้าถือหุ้นร้อยละ 85 ใน Bicappa ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการในอิตาลี…

ดาวน์โหลดข่าว