‘เอสซีจี’ ชู องค์กรแห่งโอกาส สร้างคน นวัตกรรม วัฒนธรรม

สำหรับ “เอสซีจี” หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) องค์กรที่มีอายุยาวนานกว่า 111 ปี มีพนักงานกว่า 55,578 คน กว่าครึ่งอยู่ในต่างประเทศ และพนักงานส่วนใหญ่กว่า 58% เป็น คน Gen…

เอสซีจี ‘องค์กรแห่งโอกาส’ หนุนพลังคนปล่อยแสง ปั้นนวัตกรรมกรีนโดนใจ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี ‘องค์กรแห่งโอกาส’ หนุนพลังคนปล่อยแสง เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง-พัฒนานวัตกรรมระดับโลก-ร่วมมือทุกภาคส่วน ปั้นนวัตกรรมกรีนโดนใจ คาร์บอนต่ำ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตร่วมกัน บนสังคมคาร์บอนต่ำ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจโต สังคม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปี 67…

ดาวน์โหลดข่าว