เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

เอสซีจี รับ 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น จากเวที “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)…

ดาวน์โหลดข่าว