SCGC กับภารกิจ “เพิ่มผืนน้ำ ฟื้นผืนป่า คืนฝูงปลา” เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามแนวทาง ESG

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) หลาย ๆ องค์กรได้เดินหน้าขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อโลกและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ “มนุษย์” อย่างเรา ๆ SCGC มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน…

จิตอาสาเอสซีจี พร้อมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่สระบุรี-ลำปาง

จากกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ของเอสซีจี ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีให้ครบ 50,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย สร้างสระพวงและแก้มลิง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์…

ดาวน์โหลดข่าว