เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์ “โต๊ะกระดาษ 3 in 1”

ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ยังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนและอ่านเขียนหนังสืออย่าง “โต๊ะ” ทำให้เด็กต้องนั่งก้มตัวอ่านหนังสือหรือนอนราบกับพื้นเพื่อเขียนหนังสือเป็นประจำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสรีระของเด็กในอนาคต เช่น มีอาการปวดหลัง ปวดคอ และส่งผลเสียต่อสายตาได้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ออกแบบและผลิตโต๊ะกระดาษ 3…