ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ติดตาม ดูแลชุมชน เยี่ยมผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล

10 พฤษภาคม 2567 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นิคมอุตฯ มาบตาพุด จ.ระยอง ผู้บริหารบริษัทฯ ลงพื้นที่ชุมชน ติดตามและพบคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่กระทบต่อชุมชน และน้ำจากการดับเพลิงไม่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีเขื่อนกั้นบริเวณรอบถัง สามารถรองรับน้ำจากการดับเพลิงได้…

ดาวน์โหลดข่าว