SCGC ร่วมกับ กนอ. และ 25 พันธมิตร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2023 ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลเพื่อความยั่งยืน

ระยอง วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล – 16 กันยายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG…

ดาวน์โหลดข่าว

SCGC ร่วมกับ กนอ. และ 23 พันธมิตร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2022 #SeatheChange ชูการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบ ร่วมกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

ระยอง – 17 กันยายน 2565 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี ผนึกกำลัง The Ocean Cleanup สตาร์ทอัพระดับโลก มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

เอสซีจี โดยธุรกิจเคมิคอลส์ นำโดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ The Ocean Cleanup องค์กรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร…

ดาวน์โหลดข่าว