SCGC เปิดตัวโครงการ “ปลูก เพาะ รัก” ตามแนวทาง ESG เดินหน้าปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน มุ่งสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อโลก และสังคมที่ยั่งยืน

ระยอง – 26 สิงหาคม 2565 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ “ปลูก เพาะ รัก”…

ดาวน์โหลดข่าว