เอสซีจี รับรางวัล 2 รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

เอสซีจี โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี  คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director  คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management…

ดาวน์โหลดข่าว