“ระยองชอปฮิ” ตลาดนัดออนไลน์ ขายของดีท้องถิ่นระยอง รวมพลังชุมชนสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

ไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังลากยาวไปถึง “ปัญหาปากท้อง” อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่า การจัดการกับการระบาดของเชื้อถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกัน การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เป็นวิถีที่ช่วยให้การระบาดของโรคลดลงจนมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดน้อยลงเหลือตัวเลขหลักเดียวมาอย่างต่อเนื่อง…