เอสซีจี เดินหน้า “โครงการ Big Brothers” ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ชูนวัตกรรมควบคู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น

เอสซีจี มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เดินหน้าผลักดันชุมชนรอบโรงงานก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนคุณภาพ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชน พร้อมสร้างช่องทางการขายใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการตลาดออนไลน์  ล่าสุด เอสซีจี ได้ร่วมกับ 11 องค์กรพันธมิตร เปิดโครงการ Big…