SCGC กับภารกิจ “เพิ่มผืนน้ำ ฟื้นผืนป่า คืนฝูงปลา” เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามแนวทาง ESG

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) หลาย ๆ องค์กรได้เดินหน้าขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อโลกและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ “มนุษย์” อย่างเรา ๆ SCGC มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน…