SCG จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน

“เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น”  จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร  มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน   ให้แก่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร …

ดาวน์โหลดข่าว