ครูมองเห็นอะไรในเด็กอาชีวะ? หนังสั้นจากมูลนิธิเอสซีจีที่ชวนให้คุณคิดต่อ

ครูมองเห็นอะไรในเด็กอาชีวะ? หนังสั้นจากมูลนิธิเอสซีจีที่ชวนให้คุณคิดต่อ ครู… มองเห็นอะไร หนังสั้นเรื่อง Believe จากโครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี เล่าถึงเรื่องราวของครูและนักเรียนอาชีวะ ภาพแรกที่เราเห็นจากหนังคือภาพของผู้ใหญ่อาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นายช่าง เจ้าของกิจการ ฯลฯ ไม่ใช่นักเรียนอาชีวะในเครื่องแบบปกติที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป ทั้งหมดนี้เป็นภาพจากสายตาของครูที่ยืนสอนอยู่หน้าห้องเรียน ครูผู้ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเด็กอาชีวะมาโดยตลอด…