SCG อัพเดทผลการใช้ Blockchain ด้านการจัดซื้อครบ 1 ปี ลดต้นทุนได้กว่า 70%

SCG เผยผลสำเร็จหนึ่งปีหลังนำ Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง วางบอล ชำระเงิน ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการได้ 56,000 นาที อ้างอิงจากปริมาณรายการต่อวัน หากมีคู่ธุรกิจเข้าใช้งานแพลตฟอร์มตามแผน ลดต้นทุนต่อรายการได้ร้อยละ 70 และพนักงานคล่องตัวขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มคู่ธุรกิจใช้งานแพลตฟอร์มจาก 240 ราย เป็น 2,400 ราย ให้ได้ภายในปี 2020 แนะองค์กรเรางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ชี้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรและคู่ธุรกิจ

คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง วางบิล ชำระเงิน หรือที่เรียกว่า B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) ของเอสซีจีกับคู่ธุรกิจนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง “ดิจิทัล เวนเจอร์” ซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินขึ้นมา เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้องค์กร ให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยหลังจากที่เอสซีจีได้เริ่มใช้งานแพลตฟอร์ม B2P กับคู่ธุรกิจกว่า 240 ราย ที่ทำรายการจัดซื้อ จัดจ้าง (Purchase Order) ประเภทวัตถุดิบ (Raw Materials) วัสดุสิ้นเปลือง (Supply) วัสดุอะไหล่ (Spare Part) และการให้บริการ (Service) มากกว่า 1 ปี ก็มีผลเป็นที่น่าพอใจกับทั้งเอสซีจีและคู่ธุรกิจ เพราะนอกจากเทคโนโลยี Blockchain จะช่วยทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง วางบิล ชำระเงิน มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว ยังช่วยเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายเข้าด้วยกัน เป็นอีโคซีสเทม (Ecosystem) ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง (High Security) จากการทำให้แต่ละรายการถูกเข้ารหัส เพื่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย และช่วยลดความผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น จากการที่ระบบสามารถตรวจสอบรายการในจุดต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม TECHSAUCE http://bit.ly/2HhCmLQ

(Visited 1,915 times, 1 visits today)