BetterBox สตาร์ทอัพจากกลยุทธ์ปั้นคนเก่งในเอสซีจี โดย ZERO TO ONE by SCG

BetterBox 1 ใน 50 สตาร์ทอัพซึ่งเป็นพนักงานเอสซีจี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมบ่มเพาะจาก ZERO TO ONE by SCG หนึ่งในกลยุทธ์บ่มเพาะบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นสตาร์ทอัพ หรือคิดและทำงานแบบสตาร์ทอัพ

BetterBox 1 ใน 50 สตาร์ทอัพซึ่งเป็นพนักงานเอสซีจี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมบ่มเพาะจาก ZERO TO ONE by SCG หน่วยงานใหม่ที่มาพร้อมภารกิจการพัฒนาทักษะและ กระตุ้นศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีแนวคิดและวิธีการทำงานในรูปแบบสตาร์ทอัพ แนวทางการผลักดันคนของเอสซีจีให้เป็นสตาร์ทอัพ จะดำเนินการเป็นขั้นบันไดอย่างเป็นระบบตามกลยุทธ์ Hatch-Walk-Fly ตั้งแต่ระยะฟักไข่ (hatch) เน้นการเริ่มทำความเข้าใจลูกค้า ค้นหาปัญหา และทดสอบความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานั้น ระยะเดิน (walk) ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ พร้อมทั้งทดสอบตลาดและโมเดลธุรกิจ และระยะบิน (fly) ที่เน้นการขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแบบฉบับของธุรกิจสตาร์ทอัพ

ภาณุ พรศิลป์อนันต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BetterBox ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพระยะเดินในโครงการ ZERO TO ONE by SCG กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบตลาดสำหรับโมเดลธุรกิจของทานเล่นสำหรับพนักงานออฟฟิศ โดยยกตู้ขนมและเครื่องดื่มมาไว้ในสำนักงาน หลังการตกผลึกทดลอง 2 โมเดลธุรกิจคือ ผู้ประกอบการให้พื้นที่ให้เขาดูแลการขายสินค้าเอง หรือบริษัทเป็นผู้ซื้อขนมและเครื่องดื่มให้เป็นสิทธิประโยชน์กับพนักงาน โดยได้ทดลองตลาดใน 6 พื้นที่ แบ่งเป็นภายในเอสซีจี 2 ที่และบริษัทภายนอกอีก 4 ที่ เบื้องต้นพบว่าผลตอบรับดี จึงเตรียมพร้อมที่จะขยายเพิ่มเป็น 40 สาขาในปี 2562 พร้อมกับการเสริมโมบายแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การซื้อขายง่ายและคล่องขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836916

(Visited 904 times, 1 visits today)