เอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ 30 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภิบาลการจราจร” ผลักดันประเทศไทยสู่สังคมการขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เอสซีจี โดยนายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ และประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เอสซีจี  ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยนายดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิฯ  และ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมทั้ง 30 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภิบาลการจราจร” (GOOD Governance) เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมการขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งที่จะลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมให้เกิดมาตรการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ เอสซีจี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งภายในงาน และนอกเวลางานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยมีกฏพิทักษ์ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางด้านความปลอดภัยให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ดื่มไม่ขับ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ชีวิต หรือ The Lifesaver ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจให้มีความปลอดภัย ตลอดจนส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบข้าง นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นสุภาพบุรุษนักขับ และส่งเสริมความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกและวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการขับที่ปลอดภัยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ 30 องค์กรลงนามประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภิบาลการจราจร”
เอสซีจีร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ 30 องค์กรลงนามประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภิบาลการจราจร”
(Visited 582 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว