เอสซีจี จับมือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติก

เอสซีจี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สถานีตำรวจชนะสงคราม และ 7-eleven เปิดโครงการ “ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ถนนข้าวสาร ผ่านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนข้าวสารในการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และ CEO บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด  กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่รับรู้กันมานาน แต่การลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังที่ผ่านมาไม่มีมากเท่าที่ควร จนเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจนเป็นข่าวใหญ่ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะดังกล่าว คือขยะพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหารตามท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ อีกทั้งในฤดูฝนของทุกปี ถนนข้าวสารจะเกิดน้ำท่วมจากถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหารที่ลงไปอุดตัน สมาคมฯ จึงร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในถนนข้าวสาร ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร ซึ่งเราเล็งเห็นว่าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น อย่างน้อยก็เริ่มที่ตัวเรา และสิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ขยายออกไปสู่สังคมและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น”

“สมาคมฯ เริ่มดำเนินกิจกรรมด้วยการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยร่วมกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดอบรมให้ความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบรรจุภัณฑ์ทางเลือก สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมกับประเภทของอาหาร รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีนโยบายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหาร ทั้งนี้ โครงการ “ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก” จะเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะทำการวัดผลการดำเนินกิจกรรมโดยการตรวจวัดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการถนนข้าวสาร จนถึงปี 2565 ซึ่งตั้งเป้าว่าถนนข้าวสารจะสามารถเป็นต้นแบบของสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในกรุงเทพฯ ที่ปราศจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารได้ในที่สุด” นายสง่า เรืองวัฒนกุล กล่าวเพิ่มเติม

คุณสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และคุณวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์
คุณสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และคุณวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์

ด้าน นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ กล่าวว่า “เฟสท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมโครงการนี้กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ ถนนข้าวสารและภาคีเครือข่าย โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสม ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนข้าวสารซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ในการเปิดร้าน จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ภายในถนนข้าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงและใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ได้สะดวกและง่าย ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความร่วมมือในการลด ละ เลิกการใช้โฟม และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center: 02-586-1000 / Line@: @festforfood / Facebook: Fest และ Website: www.festforfood.com

ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
(Visited 1,237 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว