เอสซีจีรวมพลังพนักงานจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์รอบสำนักงานใหญ่

พนักงานจิตอาสาเอสซีจีกว่า 200 คน นำโดยนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ระดมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทาสีเสาใต้สะพานสูง ทาสีผนังและบันไดทางเดินสะพาน
ข้ามฝั่ง รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ใต้สะพาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบเอสซีจี

นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การทาสีเสาใต้สะพานสูง ทาสีผนังและบันไดทางเดินสะพานข้ามฝั่ง รวมถึงการทำความสะอาดสถานที่ใต้สะพาน บริเวณด้านหน้าเอสซีจี สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้ในพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเอสซีจีได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และส่งมอบพื้นที่ให้แก่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบเอสซีจี ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์”

นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ระดมพนักงานจิตอาสาเอสซีจีปรับปรุงภูมิทัศน์
นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ระดมพนักงานจิตอาสาเอสซีจีปรับปรุงภูมิทัศน์

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนพนักงานให้เป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และ โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scg.com/volunteerproject

พนักงานจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่
พนักงานจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่
พนักงานจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่
พนักงานจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่
(Visited 616 times, 1 visits today)