ค้นหา 4 ความเสี่ยงของ Supply Chain

Supply chain มีความเสี่ยงอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) เราต้องพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ นับเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องมีแผนรับมือ ผู้นำองค์กร รวมถึง พนักงานทุกระดับจะต้องร่วมมือกันปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และ วิธีการดำเนินธุรกิจ ให้มีความคล่องแคล่ว และ ยืดหยุ่น จึงจะสามารถอยู่รอดและเหนือกว่าคู่แข่งได้

Mark Pierson ผู้บริหารด้านการจัดหาและโลจิสติกส์ของ NBC Universal ; บริษัทสื่อ และ รายการบันเทิงชั้นนำของโลก ทั้งด้านการพัฒนา การผลิต และการตลาดของรายการบันเทิง ข่าวและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ชมทั่วโลก;หน้าที่หลัก ๆ ของเขาก็คือการคิดกลยุทธ์ในการจัดหาซัพพลายเออร์ การดำเนินงาน การบริหารจัดการสัญญา และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า NBC Universal มีกระบวนการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และ ขยายการปฏิบัติงานไปยังหน่วยอื่น ๆ ของตนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งหมายรวมถึง การผลิตรายการทีวี ละคร ข่าว กีฬา และ อื่น ๆ อีกมากมาย

แน่นอนว่า ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นได้ในธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะบริษัทที่มีหลาย Business Unit ปริมาณความเสียงที่ต้องเตรียมรับมือนั้นมากมายมหาศาล บริษัทระดับโลกอย่าง NBC Universal ที่มี supply chain ที่ซับซ้อน ทั้งจากการผลิต การค้าปลีก การบริการอาหาร และอื่นๆก็เช่นกัน Mark Pierson ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า และใช้วิธีการที่เรียกว่า VUCA ในการแบ่งประเภทของความเสี่ยงและหาวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ซึ่งต้องตั้งคำถามอยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ

  1. คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มากแค่ไหน
  2. คุณสามารถพยากรณ์ผลลัพธ์จากการกระทำของคุณได้แค่ไหน

โดย Mark Pierson ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้าน supply chain และ logistics ไว้เมื่อปีที่แล้ว ตอนร่วมงาน American Supply Chain Summit และขึ้นพูดในหัวข้อ “Seeing the big picture: Gaining visibility across your Supply Chain”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ https://www.scglogistics.co.th/blog/detail/174

(Visited 1,692 times, 1 visits today)