เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม  2565  เป็นต้นไป

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม  เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลงาน การเงินและการลงทุน เอสซีจี

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ General Director, Long Son Petrochemicals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A. Strategic Management and Finance จาก London Business School สหราชอาณาจักร

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

Published on: Oct 28, 2021

(Visited 238 times, 6 visits today)