เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ ซีเกท ประเทศไทย ลงนามในสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า Solar Rooftop

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขาย พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 20.96 เมกะวัตต์ ณ โรงงานซีเกท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ดำเนินกิจการมา มุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน และเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานสะอาดสูงสุดได้ถึง 20.96 เมกะวัตต์ บนหลังคาของโรงงานซีเกท จังหวัดนครราชสีมา โดยเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุน การบริหารโครงการ และการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ซีเกทสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัท ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน ของประเทศไทยและโลก โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การเป็นสังคมที่ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ ซีเกท ประเทศไทย ลงนามในสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคให้ไปถึงสังคมคาร์บอนต่ำ และ Net Zero ด้วยการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่าน สู่พลังงานสะอาด ลดคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับซีเกท ประเทศไทยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งการลงนามในสัญญาซื้อขาย พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดวันนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาใหญ่ที่สุดตั้งแต่ดำเนินการมา”

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะนวัตกรชั้นนำทางด้านการเก็บข้อมูล มวลความจุขนาดใหญ่ทั่วโลก ซีเกทให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อม และการสร้างให้เกิดการจัดการข้อมูลอย่างยั่งยืน เราได้เริ่มดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย (moonshot goal) ของเรา โดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานทั้งหมดของซีเกท รวมถึงโรงงานซีเกทที่ จ.นครราชสีมา และ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ให้ใช้พลังงานทดแทน 100% สัญญาฉบับนี้จะช่วยให้เราสามารถ บรรลุเป้าหมายนี้ได้ และยืนยันความมุ่งมั่นของเรา ในการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583”

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

เกี่ยวกับเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่  

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ เป็นบริษัทในกลุ่มเอสซีจี ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก รวมถึงบริการ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนและแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาด

ช่องทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม scgcleanergy.com, LinkedIn, Facebook และ YouTube

เกี่ยวกับซีเกท เทคโนโลยี

ซีเกท เทคโนโลยี เป็นนวัตกรชั้นนำด้านการเก็บข้อมูลมวลความจุขนาดใหญ่ เราผลิตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก           คุณสามารถเก็บข้อมูล ปลดล็อกข้อจำกัด และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจ กว่า 45 ปีที่ซีเกท ได้ก่อตั้งขึ้น เราได้ขนส่งข้อมูลความจุกว่า 4 พันล้านเทราไบต์ และนำเสนอเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ระบบ รวมถึงบริการต่าง ๆ ทั้ง edge และ cloud

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเก็บข้อมูลของซีเกทได้ที่

เว็บไซต์ www.seagate.com และ blog หรือติดตามเราได้ที่ X, Facebook, LinkedIn และ YouTube

Published on: Jul 4, 2024

(Visited 235 times, 4 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว