เอสซีจี ร่วมแบ่งปันผลสำเร็จจากการฟื้นฟูเหมือง และความหลากหลายทางชีวภาพ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทย” ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มาร่วมกันประกาศและลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจีได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ…

ชวนเที่ยววิถีชุมชน ทุ่งทานตะวัน จ. ปราจีนบุรี ร่วมพัฒนาโดย เอสซีจี และชุมชนบ่อทอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี ร่วมกับ ชุมชนบ่อทอง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จ.ปราจีนบุรี พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมกว่า 16 ไร่ สู่แปลงทุ่งดอกทานตะวัน ด้วยสารปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้ และน้ำที่ผ่านการบำบัดจากกระบวนการผลิตของเอสซีจี ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัด พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมงาน “เที่ยวงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ…

เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ สรรเพชรศิริ ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ…

เอสซีจี ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ และ ฉมา ภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด Innovative Floating Park ในงาน Bangkok Design Week 2019

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” ต้นแบบการสร้างสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จากเอสซีจี…

เอสซีจี ผนึกกำลัง PepsiCo จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน” ที่ลำปาง

สิ่งแวดล้อมในชุมชนจะอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันส่งเสริม จึงเป็นที่มาของการจับมือกันระหว่าง เอสซีจี และ PeopsiCo โดยนำพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที”…

เอสซีจี ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยรางวัลเกียรติยศ SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่…

เอสซีจี ร่วมประชุม Forest Restoration in Mining Sites ประเทศอียิปต์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) เข้าร่วมประชุมหัวข้อ Forest Restoration in Mining…

เอสซีจี ร่วมประชุม GCCA เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายชนะ ภูมี  Vice President–Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมประชุม…

เอสซีจีเผย “การมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นหัวใจสำคัญช่วยผลักดันให้คว้ารางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรุงเทพฯ : นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and  Service Director เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากพลเอก…

เอสซีจี ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายศาณิต เกษสุวรรณ Business Stakeholders Engagement Director ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยพนักงานจากสำนักงานใหญ่บางซื่อและโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนภาครัฐ…